Komisní prodej

Vykupujeme

Pondělí až čtvrtek od 8 do 18 hodin.

 

Vše prodáváme formou komisního prodeje – tzn. spolu dohodneme cenu a po prodeji vašeho zboží vám bude vyplacena částka za prodané věci.

Do komise bereme: